voor verzoeken en info bel 010 403 03 03

Vierde watertaxisteiger in Schiedam

Aanlegplaats Vijfsluizen in gebruik genomen

Aanlegplaatsen - steiger 101 - Vijfsluizen 2

Het steigernetwerk van Watertaxi Rotterdam is uitgebreid met aanlegplaats Vijfsluizen in Schiedam. De steiger is op 7 februari officieel in gebruik genomen. Hij bevindt zich op loopafstand van metrostation Vijfhuizen en het gelijknamige bedrijventerrein.

Vijfsluizen is de 53-ste steiger in ons vaargebied, en de veertiende in Zone West. Het is met Maasboulevard, Wiltonhaven en Schiedam-Zuid de vierde locatie waar we in Schiedam aan- en afmeren. De nieuwe halte moet de sterk toegenomen vraag naar watertaxivervoer in Zone West ondervangen. Deze steeg in 2018 met 35 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.