voor verzoeken en info bel 010 403 03 03

Watertaxi Rotterdam wil rol in stadsvervoer fors uitbreiden

Ook snel vervoer over land met deelfiets RoS

MSTX13 klein

Watertaxi Rotterdam wil haar rol in het stadsvervoer fors uitbreiden. Voor de komende vijf jaar is een groei naar 1 miljoen passagiers op jaarbasis voorzien. Dat is een verdubbeling van het aantal mensen dat in 2017 op de watertaxi stapte. Om reizigers ook op de wal snel en gemakkelijk vervoer aan te kunnen bieden, wordt tegelijkertijd de Rotterdamse Stadfiets (RoS) geïntroduceerd. Samen fungeren de watertaxi en dit nieuwe deelfietssysteem als de verbindende schakels voor alle korte verplaatsingen in de stad.

RoS kopie

Rotterdamse Stadsfiets RoS

De RoS is een initiatief van Spring Holding, het moederbedrijf van Watertaxi Rotterdam dat 25 jaar geleden ook aan de wieg stond van Hotel New York. In opzet en omvang laat het deelfietssysteem zich vergelijken met overeenkomstige publiek/private voorzieningen in Antwerpen, Londen, Parijs en New York. Het voornemen is om in Rotterdam met 1800 fietsen en 150 docking stations in het centrum en omliggende wijken te starten.

Op termijn komen de RoS-deelfietsen beschikbaar binnen de gehele Rotterdamse ring. De docking stations en de snelle herdistrubitie van fietsen over die stallingen vormen een waarborg tegen de verrommeling van de openbare ruimte, zoals die nu door de toevloed van ‘free floating’-deelfietsen wordt veroorzaakt.

Dockingstations van de RoS

Kaart van de docking stations waar de RoS in de eerste fase klaarstaat voor gebruikers

Beschikbaar voor alle Rotterdammers

Andere voordelen van de RoS-deelfiets zijn:

• Een betrouwbare, altijd beschikbare aanvulling op het bestaande stedelijke vervoerssysteem
• Versterking openbaar vervoer
• Snel en schoon alternatief voor korte autoritten
• Toegankelijk en betaalbaar voor alle Rotterdammers
• Financierbaar binnen bestaande budgetten

Burgemeester Aboutaleb en Daan van der Have

Burgemeester Aboutaleb en directeur Daan van der Have van Watertaxi Rotterdam bij de presentatie van de plannen op 30 mei 2018

De ambities van Watertaxi Rotterdam/Spring Holding sluiten naadloos aan bij de visie van het stadsbestuur op de mobiliteit en het leefklimaat in een gezond, groen en aantrekkelijk Rotterdam: ruim baan voor de fiets, voor vervoer over water, voor het OV en voor voetgangers. Watertaxi Rotterdam en de RET onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor samen op te trekken.

Een stedelijk dekkend deelfietssysteem dat bovendien aan hoge kwaliteitscriteria voldoet, vormt voor de Gemeente Rotterdam een belangrijke component in dit mobiliteitsnetwerk. Op 1 augustus 2018 rondt zij de pilotfase af waarin aanbieders van deelfietssystemen hun plannen hiervoor kunnen indienen en toelichten, waarna de Rotterdamse gemeenteraad een besluit neemt over de invoering ervan.

Logo Watertaxi 25 jaar