De Nieuwe Maas en haar oevers veranderen rigoureus van aanblik

'Goudkoorts' op het Rotterdamse stadhuis

watertatlas - studio marco vermeulen
foto Studio Marco Vermeulen, Rotterdam

Nogal gewaagd, maar de vergelijking is wel degelijk gemaakt. Als ‘waterpark’ zou de Nieuwe Maas zich in de nabije toekomst kunnen meten met een beroemd ander binnenstedelijk natuurgebied, het Central Park in New York. De samenstellers van de Wateratlas zien het alvast al helemaal voor zich: de rivier en haar oevers als Rotterdams blauwgroene centrum voor recreatie, watersport en culturele evenementen.

Verbluffende aanblik

Zo rond 2035 moet de verbluffende aanblik van zo’n waterpark in haar geheel zijn gerealiseerd. De plannen ervoor worden in mei al ter goedkeuring aan het college van b & w voorgelegd, waarna de gemeenteraad er in juni de definitieve klap op moet geven. De komende twee jaar wordt dan al meteen een begin gemaakt met de uitvoering ervan.

De Wateratlas komt uit de koker van de planologen en stadsontwikkelaars van het Rotterdamse stadhuis. Onder het motto ‘Het water in de stad is ons goud’ verdiepen ze zich sinds 2020 in een rigoureuze make-over van de in onbruik geraakte binnenhavens (‘dood water’) aan de Nieuwe Maas, en in de herbestemming van de haven- en rivierkades.

vermeulen
Het waterfront zoals dat aan de Boompjes/Maasboulevard gestalte zou kunnen krijgen. Beeld: Studio Marco Vermeulen.

Onder andere de transformatie van de Rijnhaven in een stadsstrand, de aanleg van getijdenparken bij het Eiland van Brienenoord en in de Keilehaven zijn vroege voorboden van wat de Nieuwe Maas allemaal te wachten staat als het gaat om vergroening en nieuwe openbare ruimtes .

Rotterdamse Armada

Zo moet langs de Boompjes een ‘waterfront’ verrijzen (waarin bijvoorbeeld plaats zou kunnen zijn voor een muscle beach), is in Delfshaven een groot bordes in de Schiemondhaven voorzien, en wordt naar een manier gezocht om ook de Erasmus Universiteit directer met de rivier te verbinden. Langs heel de Nieuwe Maas is een nieuwe beeldenroute gedacht, en dan is er nog het idee van de ‘Rotterdamse Armada’, een varende vloot waarop theatervoorstellingen, tijdelijke exposities, sportbeoefening en zelfs een mobiel zwembad een plek kunnen krijgen.

wateratlas - armada - ossip van duivenbode
Voorproefje van de ‘Rotterdamse Armada’ tijdens de Rotterdamse Architectuurmaand: in de Maashaven afgemeerde duwbakken waarin diverse evenementen werden georganiseerd. Foto: Studio Marco Vermeulen/Ossip van Duivenbode.

Het is maar een greep uit het scala aan mogelijkheden die zich volgens de initiatiefnemers met de inrichting van een Rotterdams waterpark aandienen. De Gemeente Rotterdam wil de komende jaren met iedereen om de tafel die met een bedrijf of instelling verder mede invulling kan geven aan de plannen.

Ondernemers van aan de Nieuwe Maas gerelateerde bedrijven zullen ook wel móeten meedenken, want het is niet gezegd dat ze met bijvoorbeeld hun riviercruises of hun rondvaartactiviteiten ook hun huidige ligplaats kunnen behouden. Behalve plantsoenen en parkjes telt de Wateratlas per slot van rekening nogal wat nieuwe, ‘gastvrije steigers’ langs de mooiste gedeelten van de rivier, waaronder de Parkhaven.

Geen drijvende woningen

Vanzelfsprekend moet tegelijkertijd zijn dat de Nieuwe Maas haar betekenis als snelweg voor de scheepvaart en het passagiersvervoer over water niet verliest. Hoe die bestaande functie kan worden gecombineerd met een waterpark is nog in onderzoek.

Voor nieuwe drijvende watervilla’s in de stadshavens, zoals gebeurd is in de Nassauhaven, is in elk geval geen ruimte, stelt de gemeente op voorhand. Aan de basis van de Wateratlas ligt dat het Rotterdamse ‘Central Park’ er voor iedereen moet zijn.