De eerste zeehond mag zich melden

Getijdenparkje Schiedam kan wel wat passerende scheepvaart lijden

watertaxi - getijdepark vijfsluizen
Getijdenpark Vijfsluizen in Schiedam

Wie het niet weet zal er zo aan voorbij varen, terwijl het zich vanaf de wal ook niet meteen als een nieuw natuurgebied laat aanzien. Maar dat neemt allemaal niet weg dat de Schiedamse stadsecoloog Hans de Kruijf supertrots is op wat hij in de Vijfsluizerhaven tot stand heeft gebracht. Nadat het haventje in 2015 opnieuw werd uitgegraven en daarmee de open verbinding met de Nieuwe Maas weer was hersteld, is op de oevers ervan een klein getijdenpark ontstaan. Met, bij laagwater, strandjes voor watervogels en eenden, en met paaiplekken voor vissen in de geulen.

Jarenlang was de Vijfsluizerhaven gedempt, omdat hij als depot voor de bouw van de Tweede Beneluxtunnel werd gebruikt. Nu stroomt de vloed vanuit de Noordzee er weer doorheen en kunnen vissers er met een beetje geluk weer een tong, een scharretje, een zeelt of een snoekbaars verschalken. Ook heeft Hans de Kruijf er goede hoop op dat de wolhandkrab en de Noordzeekrab zich er mettertijd weer zullen melden. Ook ter hoogte van Schiedam is de Nieuwe Maas er weer schoon én brak genoeg voor.

Test bij watertaxisteiger 101

Boten mogen de Vijfsluizerhaven niet in. Er drijft een snoer van gele bollen in de monding ervan om de pleziervaart op afstand te houden. Maar wat is het effect van de passerende containerschepen, cruisers en olietankers op de prille natuur in het getijdenparkje? Dat is De Kruijf deze zomer samen met collega’s van Rijkswaterstaat en ecologisch adviesbureau Waardenburg uit Culemborg aan het onderzoeken. Daarbij wordt ook gemeten wat de watertaxi’s aan extra golfslag teweegbrengen wanneer ze ‘vlak door de deur’ bij steiger 101 aanmeren en afvaren.

Watertaxi - gerrit van katwijk
Schipper Gerrit van Katwijk met Hans de Kruijf, stadsecoloog van Schiedam

Op de winderige en natte donderdagochtend van de eerste augustus nemen ze met schipper Gerrit van Katwijk de proef op de som. Gerrit moet zijn watertaxi een uurtje op verschillende snelheden naar en van die aanlegplaats manoeuvreren. Vanaf de kant kijken de deskundigen toe of de jet-aandrijving van zijn boot merkbaar meer water opstuwt en/of meezuigt dan wenselijk wordt geacht. Dat blijkt gelukkig allemaal erg mee te vallen. De deskundigen zijn het er met elkaar wel over eens dat een voorbijkomend zeeschip en de wind voor aanzienlijk meer stroming in het Vijfsluizerhaventje zorgen. En zelfs dat lijkt ze eigenlijk ook zo’n punt niet.

Krakeend houdt zich kalm

Vooruitlopend op de evaluatie van de test constateert Hans de Kruijf in elk geval al verheugd dat de familie krakeenden die altijd in het getijdenpark foerageert niet in het minst van de proef is geschrokken. Dat belooft wat voor de nabije toekomst. De Kruiff weet niet beter of vandaag of morgen zullen zich in de Vijfsluizerhaven ook zeehonden laten zien - al was het maar een ‘verdwaald’ exemplaar. Wandelaars en watertaxipassagiers opgelet: de stadsecoloog looft een taart uit aan diegene die er voor het eerst eentje spot en er ook het bewijs van kan leveren.

Watertaxi - steiger 101
Aanlegplaats 101 van watertaxi Rotterdam aan de monding van de Vijfsluizerhaven


Meer Onderstroomzie alles