Gebiedsmanager Erik Dalmeijer

'Vanuit een sloep is Rotterdam toch wel op haar mooist.'

TAXI - gebiedsmanager Erik Dalmeijer

Ir. Rik Dalmeijer is in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij komt net van het RDM-terrein, waar hij een presentatie heeft verzorgd voor Dordtse raadsleden op werkbezoek in onze stad. Hij heeft er alvast een chic verpakte fles wijn aan overgehouden.
 

Het blijft leuk

‘Ik reis een keer per maand of zo met de watertaxi, en dan altijd zakelijk. De trajecten liggen vaak ook vast. Van het RDM-terrein naar ons hoofdkantoor de Wilhelminapier, en vice versa. En van en naar de Lekstraat op het M4H-terrein. Het zijn functionele trips, maar ze blijven ook nog steeds leuk om te maken hoor.
 
‘Als ik voor mijn werk in Dordrecht moet zijn, wordt het de auto of een gewone taxi. Dan is de watertaxi te duur helaas. Op het Havenbedrijf zijn we met collega’s een verzameling selfies aan het aanleggen die allemaal aan boord van de watertaxi moeten zijn genomen.
 

Werken naar dat punt op de horizon

‘Ik ben voor het Havenbedrijf gebiedsmanager van de Dordtse zeehavens. Ik maak de ontwikkelstrategie voor dat gebied: waar gaat het naartoe en hoe kunnen we het verder helpen. Hiervoor was ik in die functie betrokken bij de ontwikkeling van het RDM- en ook het M4H-terrein, nu heeft Dordrecht extra aandacht nodig. Ik leg de ambities ervoor neer, ik maak een programma, ik praat met nieuwe klanten, ik kijk of vraag en aanbod matchen, en ik probeer elk jaar dichter bij dat punt op de horizon te komen.
 
‘Rotterdam is erfpachthouder en exploitant van het Dordtse zeehavengebied. Wij hopen daar meer havengerelateerde activiteiten te gaan ontplooien, nu gaat het daar nog maar om 40 procent maritieme bedrijvigheid.
 
‘Nee, van concurrentie met Rotterdam is geen sprake. Wij kijken naar de maritieme delta als cluster, als regio, en daarin is het de bedoeling dat je elkaar versterkt en niet beconcurreert. Als bedrijven niet in de Rotterdamse haven passen bijvoorbeeld, passen ze in Dordrecht misschien wel. En hetzelfde geldt voor de corridor naar Moerdijk en Antwerpen; op nationaal niveau moet je niet met elkaar willen concurreren.’
 

Wat is uw favoriete plek op of langs de Maas?

‘Dat zijn er veel. Maar vanuit een sloep is Rotterdam toch wel op haar mooist. Ik doe aan sloeproeien. Bij welke club? Ik zit nu bij TIOG, Trekken Is Ons Genoegen.’


Meer Onderstroomzie alles