De Maas van Marco Pastors

Aan boord met topambtenaar en oud-politicus Marco Pastors: 'Zuid pakt zijn kansen nu wél.'

TAXI - Marco Pastors

Marco Pastors is sinds 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Daarin werken overheid, bedrijfsleven, zorgsector, woningcorporaties en onderwijs samen om sociale achterstanden in Rotterdam-Zuid weg te werken. Betere woningen, meer werk, terugdringen van de criminaliteit en goede toekomstkansen voor de kinderen die er opgroeien. De oud-wethouder van Leefbaar Rotterdam vertelt op de watertaxi wat er op ‘zijn’ Zuid allemaal verandert.

Dorp aan de Waal

Marco Pastors komt ui Beneden-Leeuwen, dorp aan de Waal. Die rivier speelde een grote rol in zijn jeugd. ‘We gingen er van jongs af aan elke woensdagmiddag naartoe. En na school ook doordeweeks. Je kon er hangen, spelen en van alles vinden. Er valt veel te beleven aan zo’n rivier. Een soort van spannend allemaal. Erin zwemmen kon niet nee, veel te vervuild.’
 

En daar ging u op puberleeftijd dan ook weer met uw meisje heen.

‘Nee zeg, ik had geen brommer. En ook geen meisje. Dat met die brommer hebben we overgeslagen.’

Heeft die jeugd u wel voor altijd verbonden aan het water?

‘Nee hoor. Ik vind nu bossen veel mooier, haha. Kan toch? Maar ik kwam als student in Rotterdam op de Oostmaaslaan te wonen, met uitzicht op Zuid. Dus de rivier was er ook toen weer in mijn leven.’

TAXI - Marco Pastors 2
 

De Nieuwe Maas, is dat wat u betreft een scheidslijn tussen Rotterdam-Noord en -Zuid, of verbindt de rivier de twee stadsdelen met elkaar?

‘In de praktijk is het een scheidslijn geworden, maar persoonlijk zie ik het niet zo. Ik beschouw de rivier als een kwaliteit in de stad. Je kunt er prachtig aan wonen, er een prachtig decor van maken. Maar als je aan de ene kant van de rivier alle leuken dingen neerzet en aan de andere kant de goedkope huizen en er de haventerreinen laat verloederen, ja nou…  dan is het toch een scheidslijn.’

Noorderlingen komen alvast graag op de Kop van Zuid en op Katendrecht. Het nieuwe centrum van de stad kun je misschien al wel zeggen.

‘Ja, dat klopt wel. Ik merk wel zelf dat ik nu meer dáár uit eten ga dan aan de overkant. Waar vind je zo’n mooi plein als het Deliplein? Dat is in “Rotterdam Overig”, zoals wij de overkant noemen, nergens. En het is nog maar half af, het wordt op dat stuk binnen een jaar of acht nog tweemaal zo druk. Er wordt nog veel bij gebouwd, zoals op de Brielselaan. Je hebt er nu al het mooiste uitzicht van Rotterdam. Een Geheimtipp. De interesse voor zo’n project is heel groot.’
 

De eerste bakfietsouders laten zich al op Zuid zien?

‘Jahaa, die zie ik tegenwoordig al voorbijkomen.’
 

Rotterdam zit in de lift. We worden ook een aantrekkelijke stad voor de buitenwereld. Profiteert Zuid daar al genoeg van?

‘In zekere zin wel. Dat merken we aan die belangsteling van kopers voor woningen op Zuid. Er worden ook bij ons woningen boven de vraagprijs verkocht. We merken het ook aan de belangstelling van projectontwikkelaars die hier willen bouwen. Dat was drie jaar geleden niet zo.

‘Op het gebied van de uitkeringen is er nog geen omslag. Een lichtpuntje toch: als we Rotterdam-Zuid vergelijken met de andere grote steden dan doen we het op dat punt wel weer beter. Dat is denk ik voor het eerst in de geschiedenis.’
  

Wat gaat het plan Feyenoord City voor Zuid betekenen?

‘Ik heb daar heel hoge verwachtingen van. Het wordt een fantastisch gebied, waar de sobere wijken die eromheen liggen van zullen profiteren. Die zijn in één keer onderdeel van een plék, in plaats van dat ze aan een versleten bedrijventerrein liggen - wat het nu nog is.

‘Zaak is dat het ook werk oplevert voor mensen op Zuid als Feyenoord City straks gebouwd gaat worden. Als je je daar niet hard voor maakt, gebeurt het niet. Daarom hebben we dat nu al met Feyenoord City afgestemd. We hebben uitgerekend dat we er jaarlijks voor 310 mensen van Zuid met een uitkering werk kunnen regelen.’

FOTO ALGEMEEN - Skyline van Rotterdam Zuid

Gezicht op Rotterdam Zuid
 
U zit op koers met uw Nationaal Programma, staat in het nieuwste tussenrapport.
‘We hebben nu 57 van onze 86 projecten op groen staan. En dat gaat vooruit. Da’s goed hè. Scholen geven al extra lessen in zeven van de 16 wijken. Vanaf groep 6 laten we kinderen al bezig zijn met wat ze willen worden later.

‘We stimuleren verder onderwijs in zorg en techniek. Werkgevers geven carrière-startgaranties voor leerlingen die techniekopleidingen kiezen. En we zijn systematisch bezig om de allerslechtste woningen weg te halen en die te vervangen door woningen voor de middenklasse. Daarnaast hebben we een heel goeie aanpak van de ondermijnende criminaliteit, die drugseconomie.

Grootste winst

‘Dat is dus een mooi pakketje. Ik zie dat de dingen lukken die we hebben afgesproken. Rotterdam Zuid heeft eigenlijk nooit echt mee kunnen doen met alle mogelijkheden die er voor de stad zijn. Dat we nu wél onze kansen pakken en meedoen, daar zit voor mij het grootste genoegen en de grootste winst in.’


Meer Onderstroomzie alles