Met de hele klas naar Rotterdam

Een watertaxi vol leerlingen van klas 3VWO van scholengemeenschap Lek & Linge in Culemborg.

Taxi - scholieren van Lek en Linge

De leerlingen van klas 3VWO van scholengemeenschap Lek & Linge in Culemborg doen een schooldagje Rotterdam. Docent Dion van Groningen is een van de begeleiders van de groep, die meer dan honderd jongens en meiden telt. Wat gaan ze over onze stad leren vandaag?

Aan boord met docent Dion

Leraar Dion: ‘We hebben een à twee keer per jaar een dag dat alle leerlingen een ander programma dan normaal hebben. Dan vallen de gewone lesssen uit, en gaat de ene groep met de docent geschiedenis naar bijvoorbeeld het museum, en anderen blijven op school om bijvoorbeeld survivaltechnieken te leren.

‘We zijn met vier klassen naar Rotterdam gekomen in het kader van het vak aardrijkskunde. Het lesthema is ruimtegebruik in de verticale stad. We zijn net langs De Rotterdam hier gereden, en daar heb ik ze natuurlijk het een en ander over verteld. Ze krijgen een rondleiding door de Markthal, omdat daarin ook verschillende gebruiksfuncties zijn gecombineerd.

‘Ook bij onder andere Station Blaak en de kubuswoningen maken ze lesopdrachten. We wilden ook nog naar het Stadstimmerhuis gaan, maar dat viel net even buiten de tijd en het budget dat we hebben. Ik heb zo’n 7 euro per leerling te besteden.’

Hoe past de watertaxi in jullie dagje Rotterdam?

‘We hebben het twee jaar geleden voor het eerst gedaan, en dat was zo leuk. Dus dat staat nu steeds vast op ons programma. Vorig jaar zijn we onder meer naar de Dakakker geweest. Er is nu al een klas met mijn collega naar de overkant toe, die is door de watertaxi bij de Markthal afgezet en wordt aan het eind van de dag naar de Wilhelminapier gebracht vanaf de Boompjes.

‘De andere klassen vertrekken vanaf de pier, die krijgen later de rondleiding en hebben daarna de tijd om de stad nog even te bekijken. Het is ook een dagje uit voor ze, hè. De meeste leerlingen komen niet elke dag in Rotterdam, áls ze hier al ooit zijn geweest. Voor de meesten is Den Bosch de stad waar ze heen gaan om te winkelen.’


Meer Onderstroomzie alles