Steiger 44 - Wilhelminapier

Rotterdamse plekken met een bijzonder verhaal. De watertaxi brengt je erheen. Ditmaal: de Wilhelminapier.

Watertaxi vanuit Spring 2 kopie 2

Steiger 44 op het Koninginnenhoofd is de vaste uitvalsbasis van de schippers van de watertaxi, het hart van ons netwerk. Bij deze aanlegplaats zijn onze passagiersbalie, de centrale, onze werkplaatsen, het bunkerstation en de eigen nachthavens gevestigd. Al ons ondersteunend personeel doet zijn of haar werk hier dagelijks drijvend: op een fraai, uit hout opgetrokken kantoorschip en in de twee naastgelegen dokken van de technische dienst.

Het Koninginnenhoofd maakt deel uit van de Wilhelminapier. Voor klanten van de watertaxi is dit een prachtig stukje van de stad om uitgebreid te verkennen. Geniet van het uitzicht op het breedste wateroppervlak van de Nieuwe Maas, van de passerende beroepsvaart, en van de tegen de lucht afstekende scheepskranen in de Waalhaven en de Botlek in de verte. Over je andere schouder torent op een paar honderd meter afstand de Erasmusbrug, bijgenaamd De Zwaan, hoog boven de rivier uit (steiger 42, Holland-Amerikakade).

Manhattan aan de Maas

De Wilhelminapier is op zijn beurt weer de meest in het oog springende façade van de ‘Kop van Zuid’, dankzij de strip met hoogbouw die er in de jaren negentig werd ontworpen door stedenbouwkundige Riek Bakker en architect Teun Koolhaas. Aan weerszijden begrensd door de rivier en de Rijnhaven staan hier de kantoor- en woontorens waaraan dit stadsdeel zijn bijnaam ‘Manhattan aan de Maas’ dankt.

‘De Rotterdam’ van Rem Koolhaas is de grootste kolos in het rijtje. Behalve appartementen is ook het Rotterdamse ambtenarenapparaat erin ondergebracht, zoals je er tevens kunt overnachten en eten (hotel Nhow). Langs dezelfde route liggen onder andere nog het Nederlands Fotomuseum, de Foodhallen en Café Rotterdam. In de evenwijdige, tweede straat op de strip vind je het Nieuw Luxor-theater (steiger 46), bioscoop annex concertpodium Lantaren/Venster en nog een reeks eetgelegenheden. Aan de Wilhelminakade, direct aan de Maas, leggen meermalen per week de immense cruisers aan.

Direct aan steiger 44 rijst Hotel New York op. Dit rijksmonument was bijna een eeuw achtereen het directiegebouw van de Holland-Amerika Lijn (HAL), totdat die illustere rederij uit Rotterdam vertrok. Na een lange periode van leegstand werd het door de architecten Muller, Drooglever Fortuyn en Van der Tak ontworpen bedrijfspand door de gemeente Rotterdam voor een symbolisch bedrag overgedragen aan Daan van der Have, Hans Loos en Dorien de Vos, die er begin jaren negentig hun hotel-restaurant openden.

Van veerdienst naar watertaxibedrijf

Doordat het 72 kamers tellende Hotel New York in die tijd nog tamelijk moeilijk over de weg bereikbaar was, bedacht het drietal een veerdienst om gasten van hun hotel en restaurant de rivier over te zetten. Net als het hotel-restaurant zelf was die service op slag zó populair dat er een volwaardig taxibedrijf met een groot steigernetwerk uit voortsproot: het huidige Watertaxi Rotterdam.

Wilhelminasteen
De Wilhelinasteen plus duplicaat

De Wilhelminapier en - kade zijn vernoemd naar de voormalige Oranje-telg, die als 10-jarige al koningin van Nederland werd. Toen zij in 1891 in die hoedanigheid oor het eerst Rotterdam bezocht, werd de Prinsessekade ter ere daarvan definitief omgedoopt tot Wilhelminakade. Ter blijvende herinnering aan dat moment is een 3000 kilo zware gedenksteen in de kademuur gemetseld, die alleen zichtbaar is vanaf het water. 

Tijdcapsule

In de steen staat Wilhelmina’s naam gebeiteld. Erachter werd een tijdcapsule geplaatst, met daarin een aantal documenten. De steen en capsule hebben na een verbouwing van de kademuur jarenlang door Rotterdam gezworven. In 2013 is de gerenoveerde steen feestelijk herplaatst. Naast de oorspronkelijke steen kwam een duplicaat met daarin een nieuwe tijdcapsule, gevuld met 1000 vragen aan de toekomst. Deze capsule mag pas in 2135 geopend worden. Om de Wilhelminasteen niet te vergeten, is 30 mei uitgeroepen tot Wilhelminadag.  

(Gegevens Wilhelminasteen ontleend aan het boek 111 plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben van Mirjam de Winter.)


Meer Onderstroomzie alles