Op en rond de Nieuwe Maas

Wie-o-wie maakte dit prachtige scheepje?

Op zoek naar de modelbouwer van onze klassieke HNY4

Watertaxi - model HNY4

De passagiersbalie van Watertaxi Rotterdam wordt sinds kort opgesierd door een prachtig scheepsmodel van onze klassieke HNY4. Het is ons geschonken door een Rotterdamse erfgoed-instantie die graag ongenoemd wil blijven. Het ongeveer een meter lange, houten scheepje werd recent verworven op een veiling van Vendu Rotterdam.

Watertaxi - schaalmodel HNY4

In huis bij een familie

Het model is sinds de jaren negentig in bezit geweest van een, eveneens anonieme, familie bij wie het al die tijd in huis pronkte. Navraag van het Vendu-huis wees uit dat ook de nabestaanden geen idee hebben wie nou de maker van het scheepje was (of is), en hoe het in hun ouderlijk huis terechtkwam.

Bewaard gebleven foto’s

Maar misschien dat we met deze oproep iets meer te weten kunnen komen over de herkomst ervan? Zeker is alvast dat er veel vakmanschap kwam kijken bij het bouwen van het model. Het is robuust en puntgaaf, en het kon varen (of drijven?) bovendien. Dat weten we omdat ook onderstaande foto’s van de HNY4 en haar miniatuurversie er nog zijn. Ze zijn dertig jaar lang bewaard gebleven in de romp van het scheepje.

Modelbootje HNY4

HNY4