Op en rond de Nieuwe Maas

Catchy en Baby Lady maakten Nieuwe Maas (even) wat schoner

Steekproef naar de plastic soep en ander afval in de rivier afgerond

Vijfsluizen

Er drijft aan afval ongetwijfeld van alles in de Nieuwe Maas. Maar onbekend is om wát voor troep het zoal handelt, en ook om welke hoeveelheden het per soort gaat.

Om daar achter te komen, verrichte Rijkswaterstaat de afgelopen maand ‘veld’-onderzoek in de monding van het getijdeparkje Vijfsluizen in Schiedam.

Vooral plastic

Alles wat er daar in die periode aan vuil is opgevist, wordt nu op zijn herkomst en mogelijke omvang door specialisten uitgeplozen. Vast staat nu al dat het vooral industrieel plastic is dat in de Nieuwe Maas wordt geloost.

Het onderzoek is uitgevoerd door offshore-onderneming Allseas en Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is mede bekostigd door de EU.

drijvend vuil
Drijvend vuil in de Keilehaven

Eerder verrichte het River Plastic Removal Team van AllSeas al studies naar de vervuiling van het Verversingskanaal in Scheveningen en in de Antwerpse haven. Soortgelijke projecten worden ook uitgevoerd door andere organisaties in de Rotterdamse Keilehaven en in het Amsterdamse Westerdok.

Catchy

Bij het verzamelen van rivierafval wordt door AllSeas en Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van een installatie die ‘Catchy’ is gedoopt. Het is een drijvende kooiconstructie die plastics en andere ‘soep’ opslokt en vasthoudt.

Catchy heeft 2 drijfarmen (een van 12 m en een van ruim 200 m lang) die aan de onderzijde voorzien zijn van doeken. Hierdoor wordt zowel drijvend afval als afval tot 1 m onder water naar het opvangsysteem geleid.

De zeef van Catchy is zo fijnmazig dat bijvoorbeeld plastic-granulaten van 3 mm er al niet aan kunnen ontsnappen. Juist deze micro-kunststoffen vormen een grote bedreiging voor het leven in zout en zoet water.

baby lady
De Baby Lady van AllSeas

Baby Lady

Behalve de Catchy is in het onderzoek ook de Baby Lady actief geweest. Deze catamaranwordt gebruikt om meer kennis te vergaren over de plastic vervuiling in een bepaalde waterweg, in dit geval de Vijfsluizerhaven. Door het gebruik van netten op verschillende waterdieptes kunnen de onderzoekers meer leren over de verticale verdeling van de plastics.

wijnandkooring
Projectleider Wijnand Kooring van Rijkswaterstaat bij de Catchy in Schiedam-Vijfsluizen

De afvalafvang bij Vijfsluizen is deze week (augustus 2021) afgesloten. Maar Catchy blijft plasticvangen in de Vijfsluizerhaven. Allseas zal het systeem blijven gebruiken en onderhouden om daar het water schoon te houden.Met de resultaten uit het afgesloten onderzoek gaat Rijkswatertstaat aankloppen bij havenbedrijven die onder andere met kunststoffen werken.

‘Niet om ze op de bon te slingeren, hoor’, zegt projectleider Wijnand Kooring. ‘Maar wél om samen tot afspraken te komen over de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de vervuiling van de rivieren te bestrijden.’