voor verzoeken en info bel 010 403 03 03

Onderstroom

Catchy en Baby Lady maakten Nieuwe Maas (even) wat schoner

Steekproef naar de plastic soep en ander afval in de rivier afgerond

Vijfsluizen

Er drijft aan afval ongetwijfeld van alles in de Nieuwe Maas. Maar onbekend is om wát voor troep het zoal handelt, en ook om welke hoeveelheden het per soort gaat.

Om daar achter te komen, verrichte Rijkswaterstaat de afgelopen maand ‘veld’-onderzoek in de monding van het getijdeparkje Vijfsluizen in Schiedam.

Vooral plastic

Alles wat er daar in die periode aan vuil is opgevist, wordt nu op zijn herkomst en mogelijke omvang door specialisten uitgeplozen. Vast staat nu al dat het vooral industrieel plastic is dat in de Nieuwe Maas wordt geloost.

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van offshore-onderneming AllSeas, dat als internationaal havenbedrijf wil bijdragen aan schonere oceanen, zeeën en rivieren. Het is mede bekostigd door de EU en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

drijvend vuil
Drijvend vuil in de Keilehaven

Eerder verrichte het River Plastic Removal Team van AllSeas al studies naar de vervuiling van het Verversingskanaal in Scheveningen en in de Antwerpse haven. Soortgelijke projecten worden ook uitgevoerd door andere organisaties in de Rotterdamse Keilehaven en in het Amsterdamse Westerdok.

Catchy

Bij het verzamelen van rivierafval wordt door AllSeas en Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van een installatie die ‘Catchy’ is gedoopt. Het is een drijvende kooiconstructie die plastics en andere ‘soep’ opslokt en vasthoudt.

Catchy heeft 2 drijfarmen (een van 12 m en een van ruim 200 m lang) die aan de onderzijde voorzien zijn van doeken. Hierdoor wordt zowel drijvend afval als afval tot 1 m onder water naar het opvangsysteem geleid.

De zeef van Catchy is zo fijnmazig dat bijvoorbeeld plastic-granulaten van 3 mm er al niet aan kunnen ontsnappen. Juist deze micro-kunststoffen vormen een grote bedreiging voor het leven in zout en zoet water.

baby lady
De Baby Lady van AllSeas

Baby Lady

Behalve de Catchy is in het onderzoek ook de Baby Lady actief geweest. Deze door een motorbootje voortgedreven catamaran is voorzien van sleepnetten, die zorgdragen voor extra toevoer van rivierafval naar de kooiconstructie. AllSeas wil ze beide blijven inzetten voor nieuwe onderzoeksprojecten naar watervervuiling.

wijnandkooring
Projectleider Wijnand Kooring van Rijkswaterstaat bij de Catchy in Schiedam-Vijfsluizen

De afvalafvang bij Vijfsluizen is deze week (augustus 2021) afgesloten. Met de resultaten uit het onderzoek gaat Rijkswatertstaat aankloppen bij havenbedrijven die onder andere met kunststoffen werken.

‘Niet om ze op de bon te slingeren, hoor’, zegt projectleider Wijnand Kooring. ‘Maar wél om samen tot afspraken te komen over de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de vervuiling van de rivieren te bestrijden.’