Op en rond de Nieuwe Maas

De metamorfose van de Rotte

Hoe zou Rotterdam eruitzien als de stad optimaal gebruik zou maken van haar waterrijkdom?

rotte1
De Leuvekolk. Beeld: DELVA

Hoe zou Rotterdam eruitzien als de stad optimaal gebruik zou maken van haar waterrijkdom? Tijdens het Stadsmakerscongres in november kijken we over de schouders van politici, architecten, stedenbouwkundigen en ondernemers mee naar een aantal aanstekelijke ideeën daarvoor.

De Rotte: groen lint door de stad

Dit is een plan voor de Rotte van DELVA Landscape Architecture/Urbanism, een architectenbureau met vestigingen in Amsterdam en Antwerpen. Ten grondslag eraan ligt de ambitie om van de binnenstedelijke Rotte en haar directe omgeving een ‘centrale buitenruimte’ van Rotterdam te maken. Een gebied, met andere woorden, waar recreatie, cultuur en natuurontwikkeling samengaan en de auto te gast is.

DELVA heeft zes verschillende plekken op het oog waar de gedaanteverandering van de Rotte haar beslag kan krijgen. Een van die locaties is de Leuvekolk, waar het riviertje weer wordt verbonden met de Nieuwe Maas. Aan de kades ervan komen een ligweide, steiger en ruimte voor kanoverhuur.

Vistrap

Een waterinlaat zorgt in de Leuvekolk voor toevoer van vers zoet water. Via een vistrap kunnen trekvissen als de paling en de driedoornige stekelbaars dan de oversteek weer maken van de Rotte naar de Nieuwe Maas en vice versa.De aanpassing van de Leuvekolk wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

rotte2
*De Rotte in de omgeving van de Crooswijksebocht en de Linker Rottekade, met nota bene een klassieke watertaxi die aanmeert. Beeld: DELVA

Andere plekken langs de Rotte die opnieuw worden ingericht zijn de Linker Rottekade, het Grotekerkplein en de Crooswijksebocht. In de Crooswijksebocht wordt het karakter van de buitenstedelijke Rotte doorgetrokken in de vorm van het Rottepark.

Pleziervaart

In het verlengde van de Jacobsplaats wordt een tweede park aangelegd, die de schakel tussen de rivier en het Binnenrotteplein. Er is daar plek voor een horecagelegenheid en het park krijgt ligweides die een aangenaam uitzicht bieden op de voorbijgaande sloepen en andere kleine schepen.

Om die pleziervaart doorgang te kunnen bieden, wordt de Jacobsbrug vervangen door een hogere brug met een hogere doorvaarthoogte. Hierdoor worden ook het Haagseveer en het Kerkplein weer bereikbaar voor waterrecreanten.

rotte3
Beeld: DELVA

Zowel vanuit de lucht als in de stad zelf moeten de Rotte-oevers straks de aanblik bieden van een groen lint. Een autoluw gebied met veel bomen, gras, wandelpaden, en met een herkenbare natuurlijke ‘overloop’ naar de buitenstedelijke Rotte. Om dat lint te markeren wordt langs de rivier een zogeheten deksloof aangebracht, een oeverrand die met speciale vormelementen refereert aan de historische betekenis van de rivier.