Op en rond de Nieuwe Maas

Een watertaxi op vleugels...?

Snel en emissievrij met een hydrofoil over de Nieuwe Maas? Het kan!


English below!

Een Rotterdamse watertaxi op draagvleugels? Ineens is het geen verre toekomstmuziek meer. In de eerste week van november maakten we een eerste proefvaart met een boot op hydrofoils. Deze C-8 van de Zweedse scheepsbouwer Candela scheert letterlijk op vleugels over water. Maar dat is niet het enige wat dit snelle schip zo bijzonder maakt. Het is óók nog een elektrische hydrofoil. Dus aangedreven door schone energie, en zuinig bovendien.

Oók op de woelige Nieuwe Maas

Varen de schippers van Watertaxi Rotterdam dan straks voortaan met open speedboten als deze C-8? Het antwoord is nee. Wat de test alleen moest uitwijzen, is of draagvleugels óók geschikt zijn voor ritten op de altijd woelige Nieuwe Maas. En hierop is het antwoord dan weer ja. Doordat het schip zijn romp erbovenuit tilt, is de weerstand van het water minimaal. Daardoor merk je aan boord niets meer van de pittige stroming en golfslag op de rivier.

Shuttles voor het woon/werkverkeer

De C-8 is bestemd voor de particuliere markt. Maar Candela ontwerpt ook hydrofoil-shuttles voor het dagelijkse personenvervoer over water. Vanaf april onderhoudt een elektrische 30-persoons draagvleugelboot van het bedrijf een veerdienst tussen Stockholm en een van de nabijgelegen eilanden. Ter vergelijking: zo’n grote shuttle is minstens even rap als onze eigen op fossiele brandstof aangedreven watertaxi’s.

candelashuttles
Elektrische hydrofoils van Candela

Geen wonder daarom dat eigenaren Daan van der Have en Hans Loos van Watertaxi Rotterdam begin deze herfst enthousiast terugkeerden van een werkbezoek aan Candela. Hun missie is dat heel de Rotterdamse watertaxivloot vóór 2030 emissievrij vaart. En wie weet leidt de door de Zweden ontwikkelde hydrofoiltechnologie de weg daar naartoe.

Veelbelovende eerste test

‘Met hun stabiele vaargedrag, hoge snelheden en efficiënter energieverbruik  zijn deze hydrofoils ook voor Rotterdam veelbelovend’, luidt de eerste conclusie van Van der Have. ‘De ontwikkeling ervan werpt een nieuw licht op wat we in onze dienstverlening nog allemaal kunnen realiseren. Nu is het bijvoorbeeld nog te kostbaar en te tijdrovend om elektrisch naar Vlaardingen te varen. Maar met snelle draagvleugel-watertaxi’s is het straks wél mogelijk om ons vervoersnetwerk met halteplaatsen in andere gemeentes te gaan uitbreiden.’

A water taxi on wings…?

Crossing the Nieuwe Maas fast and emission-free with a hydrofoil? It’s possible!
A Rotterdam water taxi on wings? It’s suddenly no longer just a pipe dream. In the first week of November, we made a first test voyage with a boat on hydrofoils. This C-8, designed by Swedish shipbuilder Candela, literally skims over the water on wings. But that’s not the only thing that makes the boat so special. It’s also electric, meaning it’s driven by clean energy – and economical.

Even on the choppy waters of the Maas

So will the Rotterdam Water Taxi boatmen soon be sailing with open speedboats like the C-8? The answer to that is no. The test was only intended to find out whether hydrofoils are suitable for sailing on the always choppy Nieuwe Maas river. And the answer to that is yes. Because the ship’s hull rises above the water, the resistance from the water is minimal. So, on board, you no longer notice the stiff current and waves on the river.

Shuttles for work traffic

The C-8 is intended for the private market. But Candela also designs hydrofoil shuttles to carry passengers on daily trips over the water. From April, an electric, 30-seater hydrofoil built by Candela will be operating a ferry service between Stockholm and a nearby island. By way of comparison, such a large shuttle is at least as quick as our own fossil-fuel driven water taxis.

Electric hydrofoils by Candela

No surprise then that Rotterdam Water Taxi owners Daan van der Have and Hans Loos returned enthusiastically from a working visit to Candela earlier this autumn. Their mission is for the entire Rotterdam Water Taxi fleet to be emission-free by 2030. And who knows, perhaps the hydrofoil technology designed in Sweden will lead the way to achieving that goal?

Promising first test

‘With their stability, high speeds and more efficient use of energy, these hydrofoils are also very promising for Rotterdam’, is Van der Have’s first conclusion. ‘Their development throws new light on what we can achieve in improving our services. It is currently too expensive, for example, to use electricity to sail to Vlaardingen. But fast hydrofoil water taxis will make it possible for us to extend our transport network to other municipalities.’