Op en rond de Nieuwe Maas

Groen licht voor het waterpark

Nieuwe Maas verandert de komende jaren in een natuur- en recreatiegebied

boten boompjes

Het college van b en w geeft groen licht aan de plannen voor een waterpark in en rond de Nieuwe Maas. Met de uitvoering ervan kan een begin worden gemaakt als ook de gemeenteraad na de zomer met de voorstellen akkoord gaat. Rond 2035 moet het Rotterdamse deel van de rivier, haar stadshavens en kades in een binnenstedelijk natuurgebied met veel recreatieve voorzieningen zijn veranderd.

Naar voorbeeld van New York

Alle initiatieven daartoe zijn vastgelegd in de zogeheten Wateratlas, waaraan jarenlang is gewerkt door planologen van het stadhuis. Als waterpark zou de Nieuwe Maas zich in de nabije toekomst kunnen meten met een beroemd ander binnenstedelijk natuurgebied, het Central Park in New York. De samenstellers van de Wateratlas zien het alvast al helemaal voor zich: de rivier en haar oevers als Rotterdams blauwgroene centrum voor recreatie, watersport en culturele evenementen.

Gastvrije havens

De meest aantrekkelijke plekken aan het water, dicht bij bezienswaardigheden of metrohaltes, zijn in de Wateratlas aangewezen als ‘Gastvrije haven’. Partyschepen, rondvaartboten en watertaxi’s kunnen hier altijd terecht om passagiers op te pikken of af te zetten.

Buurthavens

Een aantal havenbekkens krijgt in de plannen de bestemming ‘Buurthaven’. In onder andere de Schie- en St. Jobshaven komen boten te liggen waarop events kunnen worden georganiseerd. De buurthavens worden bovendien geschikt gemaakt voor watersport en bruggen voor langzaam verkeer. Ook kan daar over een aantal jaren mogelijk worden gezwommen. Voor wonen op het water ziet het stadsbestuur vooral ruimte in de Merwehavens en daarnaast op kleinere schaal in enkele andere.

boten keilehaven

Hart van het waterpark

Het rondje om de Erasmus- en de Willemsbrug biedt straks de aanblik op het hart van het waterpark. Binnen die cirkel wordt in elk geval de Boompjeskade verder ontwikkeld als groen recreatiegebied.

Hoofdvaarweg

Wethouder Chantal Zeegers:’De Wateratlas is een belangrijk nieuw hoofdstuk voor het water in de stad, te beginnen bij de Nieuwe Maas. De Wateratlas laat zien welke kansen er liggen op het water en welke keuzes we maken als stad.’

Die keuzes brengen overigens niet met zich mee dat de belangrijkste functie van de rivier erdoor onder druk komt te staan. Als een van de drukst bevaren hoofdvaarwegen van Europa blijft de veilige en efficiënte doorvaart van de beroepsvaart op de Nieuwe Maas in de plannen gewaarborgd.

Meer over de Wateratlas lees je hier.